Robienie zdjęć w kościołach wymaga przygotoowania

Posted on

Jak fotografować w miejsach sakralnych? Dyskretnie – to jedna z głównych zasad. Ale fotografowanie w miejscach sakralnych, czyli na przykład w kościołach to cały czas dość skomplikowany temat. Choćby dlatego, że trwa dyskusja, czy kościół to miejsce publiczne, czy też nie. Poza tym w prawie kanonicznym nie ma nic konkretnego na temat wymogów robienia zdjęć w kościołach. Generalnie wiele zależy od reguł ustalonych przez konkretną parafię lub diecezję.

Raczej bez lampy

Z całkowitym zakazem robienia zdjęć w miejscach sakralnych można spotkać się bardzo rzadko. Jednym z tych nielicznych jest na przykład Kaplica Sykstyńska, czyli papieska kaplica w Pałacu Watykańskim.

Najczęściej w kościołach obowiązuje zakaz fotografowania z lampą błyskową. Zdarzają się również sytuacje, że za zgodę na używanie dodatkowego oświetlenia trzeba zapłacić. Taka zasada obowiązuje na przykład między innymi w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Dlatego lepiej trzeba wyposażyć się w taki sprzęt, który zapewni właściwą jakość zdjęcia bez używania lampy.

Bez względu na wszystko dobrze jest jednak przed fotografowaniem uzyskać na to zgodę gospodarza tego miejsca, czyli zwykle proboszcza. Ich niechęć do robienia zdjęć może wynikać również tego iż kościoły często mają wiele słabo chronionych, a cennych zabytków. A upublicznienie gdzieś ich fotografii, może być cennym źródłem informacji dla przestępców. Poza tym duchowni obawiają się, że robienie zdjęć będzie przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu kościoła. Dlatego trzeba też trzeba pamiętać, że weekendy są najbardziej pracowitą częścią tygodnia dla księży. W soboty odbywają się zwykle chrzty i śluby, a niedziela to natomiast dzień zarezerwowany na uczestniczenie wiernych we mszy świętej. Dlatego tez uwiecznianie w te dni wnętrza kościoła może być utrudnione z powodu dużej liczby znajdujących się nim osób.

Oczywiście osoby fotografujące miejsca sakralne muszą być w czasie wykonywania zdjęć odpowiednio ubrane i zachowywać się zgodnie ze szczególnym charakterem takich miejsc.

Zobacz co na to kuria

Warto też przed robieniem zdjęć w kościele zapoznać się z wewnętrznymi przepisami kurii, na której terenie znajduje się interesujący nas obiekt. Niektóre bowiem opracowały własne, często szczegółowe, regulacje takich czynności.

I wymagają na przykład, aby fotografowanie do celów zawodowych wymagało nie tylko wcześniejszej zgody, ale też – przeprowadzonego z odpowiednim wyprzedzeniem – omówienia warunków planowanego przedsięwzięcia. Chodzi między innymi o określenie miejsc wykonywanych zdjęć.

W czasie ich robienia najczęściej wykluczone jest wykorzystywanie dodatkowego oświetlenia w pobliżu ołtarza i ambony, natomiast wymagane jest:

– użycie jednego aparatu fotograficznego,

– oszczędność ruchów i kultura poruszania się fotografa” – jak to w swoim dokumencie określiła jedna z polskich kurii.

Wymienione zasady obowiązują również osoby, które fotografują w celach prywatnych.

Ze skończonym kursem

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy chcemy uwiecznić za pomocą zdjęć chrzest czy ślub. Zwykle taką możliwość mają tylko zawodowi fotografowie wykonujący stale swoje czynności w czasie w liturgii. Znają wszelkie zasady, ponieważ muszą wcześniej przejść specjalny kurs, który cyklicznie organizuje kurialna Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej. Ale nawet jego ukończenie nie daje 100 procentowej pewności, że będzie można fotograficznie udokumentować jakiś wydarzenie w kościele, ponieważ i tak ostatnie zdanie w tej sprawie ma proboszcz lub inny duchowny, będący gospodarzem sakralnego miejsca.